תקנון ההגרלה

מתכונת הרישום וההגרלה:

 • האפשרות לרכוש דירה במבצע הדיור מותנית ברישום מוקדם* ובתוצאות ההגרלה כמפורט להלן. הרישום המוקדם ייערך באתר האינטרנט של מועדון “חבר” בכתובת www.mcc.co.il, החל מיום שלישי, ה- 20.7.2021 ב- 12:00 בצוהריים ועד ליום רביעי, ה- 11.8.2021 ב- 10:00 בבוקר.
 • לאחר סיום הרישום המוקדם באינטרנט ולא יאוחר מיום חמישי, ה- 12.8.2021, תיערך הגרלה בין כלל הנרשמים הזכאים להשתתף בהגרלה**, כמפורט להלן ובתקנון ההגרלה, בה ייקבע סדר בחירת הדירות, תוך מתן עדיפות לעמיתי המועדון, ילדיהם והוריהם על פני אחים של עמיתים ועל פני עמיתים שהם או קרוביהם רכשו דירה במבצעי הדיור שקיימנו בפרויקט “בית בפארק” באור יהודה, פרויקט “חלומות אור ים” באור עקיבא ופרויקט Moment בת ים (הכל כמפורט בתקנון ההגרלה). לימי המכירות יוזמנו עד 1,800 הנרשמים שיעלו בהגרלה במקומות הראשונים. מועדון “חבר” שומר לעצמו את הזכות לקבוע ו/או לשנות את מספר הנרשמים שיוזמנו לימי המכירות.
 • ההגרלה תיערך ע”י החברה המוכרת, מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע”מ, ובפיקוחה של עו”ד שרון באום ממשרד עוה”ד באום הנגבי ושות’.
 • לאחר קיום ההגרלה יישלחו הודעות באמצעות מסרונים (sms) ודוא”ל לכלל הנרשמים. לנרשמים שעלו בגורל ב- 1,800 המקומות הראשונים (או מספר אחר שיקבע כאמור) תישלח הזמנה להשתתפות בימי המכירות.
 • על מנת שתהליך הרישום וההגרלה יהיה מתחשב עד כמה שניתן, ייגבו מעמיתים שיוזמנו להשתתף בימי המכירות, אך בפועל לא ישתתפו במועד ובשעה שנקבעו עבורם בימי המכירות (כך שאולי תישלל מעמית אחר שנרשם, אך לא הוזמן, הזכות להיות מוזמן לימי המכירות), דמי אי השתתפות בסך 500 ₪.
 • בכדי להימנע מחיוב בדמי אי השתתפות, על מי שנרשם להגרלה ואין בכוונתו להשתתף בימי המכירות, להודיע על ביטול הרשמתו באמצעות פניה למחלקת קשרי עמיתים במועדון “חבר”, עד לא יאוחר מיום רביעי, ה- 11.8.2021 בשעה 10:00 בבוקר.
 • ימי המכירות יתקיימו בימים חמישי – שישי, ה- 19-20.8.2021, החל מהשעה 9:00, בביתן מס’ 10 באקספו – ת”א (גני התערוכה). על המוזמנים להגיע לביתן מס’ 10 ביום ובשעה שיצוינו בהזמנה שתישלח אליהם כאמור, לא תתאפשר כניסה למתחם המכירה קודם למועד שיצוין בהזמנה ולא יישמר תורו של מי שיגיע באיחור.
 • בימי המכירות יידרש כל עמית המועדון ו/או בן משפחה להציג את ההזמנה להשתתף בימי המכירות (שתשלח כאמור, באמצעות הדוא”ל בסמוך לימי המכירות), ולהזדהות כעמית המועדון ו/או בן משפחה כאמור, באמצעות כרטיס אשראי מועדון “חבר” של העמית ותעודת זהות (לרבות ספח).
 • באשר לנרשמים אשר לא יעלה בידם לרכוש דירה בימי המכירות, החברה תפעל ככל שניתן ובהתאם לשיקול דעתה למכירת דירות שיוותרו במלאי לאחר ימי המכירות, ככל שיוותרו ובהתאם לכללים שיקבעו ע”י החברה.
 • החברות במועדון “חבר” מקנה את הזכות להירשם להגרלה פעם אחת בלבד, בין אם מדובר בעמית עצמו ובין אם מדובר במי מבני משפחתו הזכאים לכך, ובהתאם לכך כל עמית במועדון או בן משפחתו אשר עלו בגורל יהיו רשאים לרכוש דירה אחת בלבד.
 • עמית (או בן משפחתו) אשר ירכוש דירה במבצע הדיור הנוכחי, יוגרל בעדיפות נמוכה בכל אחד מ- 3 מבצעי הדיור העוקבים הבאים שיערכו לעמיתי המועדון בעתיד, ככל שיערכו (הכל כמפורט בתקנון ההגרלה). עדיפות נמוכה משמעה כי במבצע הדיור הבא, במקומות הראשונים יוגרלו הנרשמים שהינם עמיתים (או קרוביהם) שלא רכשו דירה במבצע דיור זה ובמבצעי הדיור הקודמים שהתקיימו בפרויקט Moment בת ים מחודש מרץ 2021 ופרויקט “חלומות אור ים” באור עקיבא מחודש פברואר 2019, ולאחריהם יוגרלו נרשמים שרכשו דירה במבצע דיור זה ובמבצעי הדיור הקודמים.

מועדון “חבר” שומר לעצמו את הזכות לבטל או להקטין את כמות מבצעי הדיור כאמור, בהם יוגרלו בעדיפות נמוכה רוכשי דירות במבצע דיור זה ו/או רוכשי הדירות במבצעי הדיור הקודמים כאמור.

 • כעמית המועדון לצורך השתתפות במבצע הדיור ייחשב כל מי שרשום במאגרי המועדון כעמית מועדון “חבר” בתאריך 4.7.2021. עמיתים שיצטרפו למועדון לאחר מועד זה, יוכלו להירשם החל מיום 4.8.2021 ועד למועד סיום ההרשמה.

ההגרלה תיערך כאמור, ע”י חברת מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע”מ בלבד. מועדון חבר צרכנות בע”מ אינו אחראי לעריכתה ו/או לתוצאותיה.

 • מובהר כי בימי המכירות תבוצע במקביל גם מכירה של דירות בפרויקט למתעניינים מתוך הציבור הרחב, כמפורט בתקנון ההגרלה.

*  בהתאם להוראות תקנון ההגרלה והפרטים המפורסמים באתר מועדון “חבר”.

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל”ז – 1977. עורכת מבצע ההגרלה: “מעוז דניאל חברה קבלנית

לבניה בע”מ”. עותק תקנון ההגרלה נמצא בכתובת: www.mcc.co.il או בתיאום מראש במשרדי המפקח על מבצע ההגרלה בכתובת: יבנה 31, תל אביב. המפקחת על ההגרלה:

עו”ד שרון באום ממשרד עוה”ד באום הנגבי ושות’.

**  הזכאים להשתתף בהגרלה הינם עמיתי מועדון “חבר” ו/או בן משפחה מקרבה ראשונה (קרי בן/בת זוג, הורי העמית, ילדיו, ואחיו ואחיותיו. אחים ואחיות יוגרלו בעדיפות נמוכה כמפורט

בתקנון ההגרלה). לעניין בן/בת זוג, יחשבו בני זוג נשואים, וכן ידועים בציבור, ובלבד שמסרו לחברה תצהיר חתום על ידם ומאומת כדין.

 

מומלץ להגיע למרכז המבקרים כדי להכיר את הפרויקט וסביבתו:

מגדל UP TOWN, רחוב הרב ניסנבאום 35 בת ים, קומה 13.

חניון: רחוב אהוד קינמון 13, בת ים (צמוד ל”יוחננוף”), קומות  2- ו- 3-.

 

ימי מכירות מיוחדים יתקיימו

בימים חמישי ושישי, 19-20.8.21

בביתן 10, אקספו תל אביב

 

 

לתשומת ליבכם, ההתקשרות תהיה בין החברה המוכרת לבין הקונה בלבד, בהתאם להסכם המכר שייחתם בין הצדדים. מועדון “חבר” צרכנות לא ילווה את תהליך רכישת הדירה והאכלוס בהמשך, וכל זכויותיו של הקונה יהיו כלפי החברה המוכרת בלבד. על כל קונה חלה האחריות לבדיקת הנכס, הסכם המכר, המפרט הטכני והנספחים להסכם. מומלץ להתייעץ עם עו”ד טרם חתימה על הסכם המכר.

החברה המוכרת מחויבת בהנפקת בטוחות עפ”י חוק המכר בגין כספים שישולמו על חשבון מחיר הדירה באמצעות שוברי תשלום לחשבון הליווי שיפורט בהסכם המכר, ואנו ממליצים להקפיד על קבלתן במועד האפשרי המוקדם ביותר.

 

ההדמיות להמחשה בלבד | הצהרת נגישות
צור קשר תמונת חצים